شروع دی ماه ----->

ماه امتحانا ------>  

مصادف میشه با ------>

رفتن من----->  

برای خرخونی ------>به مدت سه هفته

تو این مدت ------->نظر بذارید جبران میشه بعد از برگشتنم

آپ----->یه آپ درست حسابی کردم که کفاف میده حتما ببینید! 

دعاکنید برام دوستای گل

موفق باشین همتون   

منبع : *یاسی*به*رنگ*احساس*من*خرخونی
برچسب ها :